Анaли 1995 | Вол 43 | 3
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић, мр Војислав Станимировић и мр Силвија Пановић-Ђурић (секретар Уређивачког одбора).