О часопису

Анали Правног факултета у Београду баштине традицију водећег научног часописа за правне и друштвене науке дуже од једног века. Као наследник часописа Архив за правне и друштвене науке који излази од 1906. године, Анали су први пут објављени 1953. године.

  • 1953. година – Објављен је први број часописа. Између осталих, у првом броју своје радове су објавили угледни професори београдског универзитета – др Милан Бартош, др Борислав Благојевић, др Андрија Гамс, др Драгомир Стојчевић и академик Мехмед Беговић.
  • 2006. година – Формиран је посебан број часописа на енглеском језику. Између осталих, у првом међународном издању часописа рад је објавио проф. др Алан Вотсон.
  • 2015. година – Часопис се објављује у електронском формату и доступан је на интернету.
  • 2020. година – Извршена је дигитализација старих бројева часописа и формирана нова интернет страница anali.rs на којој су доступни сви бројеви часописа од 1953. године до данас.