Уредништво часописа

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

РЕДАКЦИЈА /

МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

УРЕДНИК ВЕБ САЈТА /

СЕКРЕТАРИ /

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИ /

  • Ксенија Џипковић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
  • Вукашин Станојловић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија