Уредништво часописа

РЕДАКЦИЈА /

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА /
 • Др Борис Беговић
  Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Зоран Томић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Небојша Јовановић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Бојан Милисављевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Војислав Станимировић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Др Данило Вуковић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија

МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

СЕКРЕТАРИ /

 • Никола Илић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија
 • Новак Вујичић, Правни факултет Универзитета у Београду, Република Србија

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР /

 • Милена Митровић, Институт за међународну политику и привреду, Република Србија