Анали Правног факултета у Београду објављују научне чланке, критичке анализе, коментаре судских одлука, прилоге из међународног научног живота и приказе књига из пера наставника и сарадника Правног факултета у Београду и водећих научних стваралаца из земље и иностранства. Часопис за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду ПРОЧИТАЈТЕ НОВИ БРОЈ 1906-1949 Архив
за правне и друштвене науке
САЗНАЈТЕ ВИШЕ Са највећим задовољством вас обавештавамо да је пројекат дигитализације часописа Архив Правног факултета у Београду окончан.
Архив има страницу на српском и енглеском на коју смо поставили све бројеве часописа које је издао Правни факултет (1906-1949).
Надам се да ће вам доступност наше правне баштине помоћи у даљем истраживачком раду.
Редакција Анала
Година 1953 први број ПРЕУЗМИТЕ ПРВИ БРОЈ Први број „Анала” појавио се 1953. године. На унутрашњем делу његових задњих корица стајало је: „Независно од воље редакције овај број излази са задоцњењем од месец дана. Редакција се нада да ће сва четири броја предвиђена за ову годину изаћи до краја децембра”. Проф. Ратко Марковић,
Повест факултетског часописа,
Анали 1–3/1991
АНАЛИ anali@ius.bg.ac.rs ISSN 0003-2565 [Штампано издање]
еISSN 2406-2693 [Онлајн издање]
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_1906
Правног факултета у Београду Булевар краља Александра 67
11 000 Београд, Србија

ИЗДАВАЧ /

Правни факултет Универзитета у Београду

О ЧАСОПИСУ /

Факултетски научни часопис Анали Правног факултета у Београду излази од 1953. године (ISSN: 0003-2565) као потомак часописа Архив за правне и друштвене науке који је излазио од 1906. године. У њему се објављују научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука, прилози из међународног научног живота и прикази књига. Прво засебно електронско издање Анала (eISSN: 2406-2693) објављено је 2015. године.

Радови објављени у часопису подлежу анонимној рецензији двоје рецензената.

Анали Правног факултета у Београду су у режиму отвореног приступа ↓

ЧАСОПИС /

ПРВА ГОДИНА / 1953
ПЕРИОДИЧНОСТ / часопис излази квартално

  • март /бр. 1/
  • јун /бр. 2/
  • септембар /бр. 3/
  • децембар /бр. 4/

ЈЕЗИК / српски и енглески

У прва три броја у календарској години објављују се текстови на српском и енглеском језику. Четврти број се објављује искључиво на енглеском језику.

Часопис излази у штампаном и електронском облику. Штампани примерак часописа се наплаћује. Годишња претплата износи 3 800 динара, односно 40 €.
Будите са нама у контакту путем мрежа /

| |
Овде можете пронаћи Анала, почевши од 1953. године.

Тематски и други посебни бројеви означени су звездицом [✲]

АУТОРСКА ПРАВА /

Часопис Анали Правног факултета у Београду се издаје у режиму отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима бесплатно. Текстови објављени почев од 2017. године се могу користити под условима лиценце Creative Commons Attribution 4.0 International License. Види > Етички кодекс.
За коришћење текстова објављених у часопису Анали Правног факултета у Београду пре 2017. године потребно је тражити сагласност аутора, осим у случајевима када је слободно коришћење дозвољено по основу законских ограничења ауторског права.

ЧЛАНОВИ САВЕТОДАВНОГ ОДБОРА РЕДАКЦИЈЕ /

Brian Leiter (University of Chicago Law School, USA),  Yariv Brauner (University of Florida, USA), John Cerone (Tufts University, USA), Silvio Ferrari (University of Milan, Italy), Kenneth Einar Himma (University  of  Washington,  USA),  Christa Jessel Holst (Max  Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Thomas Koenig (Northeastern University, USA),   Peter Koller (University of Graz, Austria), Janez Kranjc (University of Ljubljana, Slovenia),  Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Dzhenevra Igorevna Lukovskaya (St Petersburg State University, Russian Federation), Ingeborg Maus (Goethe University Frankfurt, Germany), Thomas Mertens (Radboud University, Netherlands), Slobodan Milačić (University of Bordeaux, France), Paul du Plessis (The University of Edinburgh, Scotland), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenia), Željko Šević (Sohar University, Oman), Gerhard Thür (Institute for the Study of Ancient Culture, Austria).

Комплетну редакцију можете да видите на засебној страници.