ИЗДАВАЧ /

Правни факултет Универзитета у Београду

О ЧАСОПИСУ /

Факултетски научни часопис Анали Правног факултета у Београду излази од 1953. године (ISSN: 0003-2565) као потомак часописа Архив за правне и друштвене науке који је излазио од 1906. године. У њему се објављују научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука, прилози из међународног научног живота и прикази књига. Прво засебно електронско издање Анала (eISSN: 2406-2693) објављено је 2015. године.

Радови објављени у часопису подлежу анонимној рецензији двоје рецензената.

Анали Правног факултета у Београду су у режиму отвореног приступа ↓

ЧАСОПИС /

ПРВА ГОДИНА / 1953
ПЕРИОДИЧНОСТ / часопис излази квартално

  • март /бр. 1/
  • јун /бр. 2/
  • септембар /бр. 3/
  • децембар /бр. 4/

ЈЕЗИК / српски и енглески

У прва три броја у календарској години објављују се текстови на српском и енглеском језику. Четврти број се објављује искључиво на енглеском језику.

Часопис излази у штампаном и електронском облику. Штампани примерак часописа се наплаћује. Годишња претплата износи 3 800 динара, односно 40 €.
Будите са нама у контакту путем мрежа /

| |

АУТОРСКА ПРАВА /

Часопис Анали Правног факултета у Београду се издаје у режиму отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима бесплатно. Текстови објављени почев од 2017. године се могу користити под условима лиценце Creative Commons Attribution 4.0 International License. Види > Етички кодекс.
За коришћење текстова објављених у часопису Анали Правног факултета у Београду пре 2017. године потребно је тражити сагласност аутора, осим у случајевима када је слободно коришћење дозвољено по основу законских ограничења ауторског права.

МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

Brian Leiter (University of Chicago Law School, USA), Ralf Michaels (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Stefan Vogenauer (European and Comparative Legal History, Frankfurt, Germany), Herbert Hovenkamp (University of Pennsylvania, USA), Eleanor Fox (New York University School of Law, USA), Yariv Brauner (University of Florida, USA), John Cerone (Tufts University, USA), Silvio Ferrari (University of Milan, Italy), Kenneth Einar Himma (University of Washington, USA), Christa Jessel Holst (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Thomas Koenig (Northeastern University, USA), Peter Koller (University of Graz, Austria), Janez Kranjc (University of Ljubljana, Slovenia), Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Ingeborg Maus (Goethe University Frankfurt, Germany), Thomas Mertens (Radboud University, Netherlands), Slobodan Milačić (University of Bordeaux, France), Paul du Plessis (The University of Edinburgh, Scotland), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenia), Željko Šević (Sohar University, Oman)

Комплетну редакцију можете да видите на засебној страници.