Редакције часописа кроз историју

1953
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Михаило Константиновић [главни и одговорни уредник]
1953–1960

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/1953 до 3–4/1953
др Јован Ловчевић, др Милош Радојковић, др Радомир Д. Лукић, др Андрија Гамс, др Драгослав Јанковић, Никола Срзентић, Драгослав Аврамовић.

од 1/1954 до 1–2/1960
др Јован Ловчевић, др Милош Радојковић, др Радомир Д. Лукић, др Андрија Гамс, др Драгослав Јанковић, Никола Срзентић, Драгаш Ђ. Денковић и Владан Станковић.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Милан Бартош [главни и одговорни уредник]
1960–1966

 

ЧЛАНОВИ /
од 3–4/1960 до 3–4/1962
др Мехмед Беговић, др Борислав Т. Благојевић [заменик главног уредника], др Драгаш Денковић, др Милан Деспотовић, др Драгољуб В. Димитријевић, др Павле Димитријевић, др Ана Жилић-Јурин, др Драгослав Јанковић, др Божидар Јовановић, Милорад В. Симић и др Владан С. Станковић.
Секретар / Слободан К. Перовић

од 1–2/1963 до 2/1966
др Мехмед Беговић, др Борислав Т. Благојевић [заменик главног уредника], др Стеван Врачар, др Драгаш Ђ. Денковић, др Милан Деспотовић, др Драгољуб Димитријевић, др Драгослав Јанковић, др Љубица Кандић, др Иван Максимовић, др Слободан К. Перовић, Милорад В. Симић, др Војислав Симовић и др Владан С. Станковић.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Војислав Бакић [главни и одговорни уредник]
1966–1977

 

ЧЛАНОВИ /
од 3–4/1966 до 6/1977
др Смиља Аврамов, др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Владимир Јовановић, др Љубица Кандић,
Секретар / др Драгољуб Кавран

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Војислав Симовић [главни и одговорни уредник]
1978–1982

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/1978 до 5–6/1980
др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Мирослав Ђорђевић, др Радомир Ђуровић,  мр Мирољуб Лабус, др Марко Младеновић, др Слободан Перовић, др Југослав Станковић [заменик главног уредника], др Обрад Станојевић.
Секретар / др Миленко Крећа

од 1–2/1981 до 1–2/1982
др Југослав Станковић [заменик главног уредника], др Љубица Кандић, др Радомир Ђуровић, др Александар Вацић, др Љубиша Лазаревић и др Стеван Лилић.
Секретар / др Миленко Крећа

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]
1982–1995

 

ЧЛАНОВИ /
од 3–4/1982 до 6/1982
др Зоран Видаковић [заменик главног уредника], др Владимир Јовановић, др Јелена Даниловић, др Верољуб Рајовић, др Стеван Врачар, др Владимир Милић, др Миленко Крећа и др Стеван Лилић.
Секретар / др Дејан Поповић

од 1–4/1983 до 6/1983
др Зоран Видаковић [заменик главног уредника], др Владимир Јовановић, др Јелена Даниловић, др Михајло Аћимовић, др Верољуб Рајовић, др Стеван Врачар, др Владимир Милић, др Миленко Крећа, др Стеван Лилић и мр Драгор Хибер.
Секретар / др Дејан Поповић

од 1–2/1984 до 6/1984
др Зоран Видаковић [заменик главног уредника], др Владимир Јовановић, др Љубиша Лазаревић, др Стеван Врачар, др Обрад Станојевић, др Миленко Крећа, др Стеван Лилић и мр Драгор Хибер.
Секретар / др Дејан Поповић

1/1985
др Зоран Видаковић [заменик главног уредника], др Владимир Јовановић, др Јелена Даниловић, др Михајло Аћимовић, др Верољуб Рајовић, др Стеван Врачар, др Владимир Милић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић и др Стеван Лилић.
Секретар / мр Драгор Хибер

од 2/1985 до 5–6/1985
др Зоран Видаковић [заменик главног уредника], др Владимир Јовановић, др Љубиша Лазаревић, др Стеван Врачар, др Обрад Станојевић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић и др Стеван Лилић
Секретар / мр Драгор Хибер

од 1–3/1986 до 6/1987
др Ратко Марковић [заменик главног уредника], др Стеван Врачар, др Војин Димитријевић, др Љубиша Лазаревић, др Дејан Поповић, др Обрад Станојевић и др Предраг Шулејић.
Секретар / мр Гашо Кнежевић

од 1–2/1988 до 2–3/1992
др Ратко Марковић [заменик главног уредника], др Љубиша Лазаревић, др Предраг Шулејић, др Обрад Станојевић, др Војин Димитријевић, др Стеван Врачар, др Радослав Стојановић, др Дејан Поповић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић и Војислав Станимировић.
Секретар / мр Гашо Кнежевић

од 4/1992 до 6/1994
др Владимир Водинелић [заменик главног уредника], др Стеван Врачар, др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Љиљана Радуловић, мр Милан Пауновић и Војислав Станимировић.
Секретар / др Ђорђе Игњатовић

1–2/1995
др Владимир В. Водинелић [заменик главног уредника], др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић и мр Војислав Станимировић.
Секретар / мр Силвија Пановић-Ђурић

од 3/1995 до 6/1995
др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић и мр Војислав Станимировић.
Секретар / мр Силвија Пановић-Ђурић

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР /

др Дејан Поповић [в. д. главног и одговорног уредника]
1996

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/1996 до 4–6/1996
др Предраг Шулејић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић и мр Војислав Станимировић.
Секретар / мр Силвија Пановић-Ђурић

РЕДАКЦИЈА /

др Миодраг Орлић [главни и одговорни уредник]
1997–2004

 

ЧЛАНОВИ /
од 1–3/1997 до 1–4/2001, 1–2/2003 и 3–4/2003
др Оливер Антић, др Загорка Јекић, др Дејан Поповић, др Драгољуб Поповић, мр Силвија Пановић-Ђурић, др Зоран Томић, др Драгор Хибер.

1–2/2002, 3–4/2002, 1–2/2004 и 3–4/2004
др Оливер Антић, др Загорка Јекић, др Дејан Поповић, др Драгољуб Поповић, мр Силвија Пановић-Ђурић, др Зоран Томић, др Драгор Хибер.
Секретари / мр Марија Караникић, Горан Георгијевић

РЕДАКЦИЈА /

др Данило Н. Баста [главни и одговорни уредник]
2005–2006

 

ЧЛАНОВИ /
1/2005
др Жика Бујуклић, др Марија Драшкић, др Ђорђе Игњатовић, др Гордана Илић-Попов, др Миленко Крећа, др Зоран Томић, др Јасминка Хасанбеговић; Секретари/ мр Марија Караникић, мр Танасије Маринковић

2/2005
др Жика Бујуклић, др Ђорђе Игњатовић, др Гордана Илић-Попов, др Миленко Крећа, др Зоран Томић, др Јасминка Хасанбеговић.
Секретари/ мр Марија Караникић, мр Танасије Маринковић

од 1/2006 до 3/2006
др Жика Бујуклић, др Ђорђе Игњатовић, др Гордана Илић-Попов, др Миленко Крећа, др Зоран Томић, др Јасминка Хасанбеговић, др Владимир Павић.
Секретари/ мр Марија Караникић, мр Танасије Маринковић

РЕДАКЦИЈА /

др Сима Аврамовић [главни и одговорни уредник]
2007–2012

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/2007 од 4/2009
др Драган М. Митровић, др Милан Пауновић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Владан Петров. Коуредник бројева на енглеском од 2008. године Алан Вотсон (Alan Watson). Гостујући уредници броја 4/2009 др Миодраг А. Јовановић, др Ивана Крстић.
Секретари / др Марија Караникић, др Танасије Маринковић

од 1/2010 до 3/2012
др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Танасије Маринковић. Коуредник бројева на енглеском Алан Вотсон (Alan Watson). Гостујући уредници броја 3/2011 др Владимир Павић, мр Милена Ђорђевић. Гостујући уредници броја 3/2012 Кристоф Ван дер Елст (Christoph Van der Elst), Рајнер Кулмс (Rainer Kulms).
Секретари / др Марија Караникић, др Владан Петров

РЕДАКЦИЈА /

др Мирољуб Лабус [главни и одговорни уредник]
2013–2015

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/2013 до 3/2013
др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Владан Петров. Коуредник броја на енглеском Алан Вотсон (Alan Watson).
Секретари / Бојан Спаић, Урош Живковић

1/2014
др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Жика Бујуклић, др Владимир Павић, др Владан Петров.
Секретари / Бојан Спаић, Урош Живковић

од 2/2014 до 1/2015
др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Жика Бујуклић, др Владимир Павић, др Владан Петров. Коуредник броја на енглеском Алан Вотсон (Alan Watson).
Секретари / Бојан Спаић, Милош Станковић

РЕДАКЦИЈА /

др Милан Шкулић [в.д. главног и одговорног уредника]
2015

 

ЧЛАНОВИ /
2/2015 и 3/2015
др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Жика Бујуклић, др Владимир Павић, др Владан Петров. Коуредник броја на енглеском Алан Вотсон (Alan Watson).
Секретари / Милош Станковић, Урош Живковић

РЕДАКЦИЈА /

др Мирко Васиљевић [главни и одговорни уредник]
2016–2018

 

ЧЛАНОВИ /
од 1/2016 до 3/2018
др Марија Драшкић, др Гордана Илић-Попов, др Јасминка Хасанбеговић, др Милан Шкулић, др Жика Бујуклић, др Владан Петров, др Бојан Милисављевић. Коуредник бројева на енглеском Алан Вотсон (Alan Watson).
Секретари / др Јелена Лепетић, др Милош Станковић

РЕДАКЦИЈА /

Prof.dr. Marija Karanikic Miricдр Марија Караникић Мирић [главни и одговорни уредник]
2018-

 

ЧЛАНОВИ /
oд 4/2018 дo 4/2021
др Борис Беговић [заменик главног уредника], др Зоран Томић, др Небојша Јовановић, др Горан Илић, др Бојан Милисављевић, др Војислав Станимировић, др Данило Вуковић. Коуредник броја 3/2018 Алан Вотсон (Alan Watson). Гостујући уредници броја 4/2019 др Светислав Костић и др Јарив Браунер (Yariv Brauner). Гостујући уредници броја 4/2021 др Миодраг Јовановић и др Бојан Спаић.
Секретари /  Никола Илић и Новак Вујичић

oд 1/2022
др Душан Поповић, др Бојан Милисављевић, др Војислав Станимировић, др Љубинка Ковачевић, др Данило Вуковић, др Вања Бајовић, др Светислав Костић,
Уредник веб сајта/ др Борис Беговић. Секретари / др Никола Илић и Новак Вујичић. Технички секретар/ Милена Митровић

oд 1/2023
др Душан Поповић, др Бојан Милисављевић, др Војислав Станимировић, др Љубинка Ковачевић, др Данило Вуковић, др Светислав Костић,
Уредник веб сајта/ др Борис Беговић. Секретари / др Никола Илић и др Новак Вујичић. Технички секретари/ Ксенија Џипковић и Вукашин Станојловић

oд 3/2023
др Душан Поповић, др Бојан Милисављевић, др Војислав Станимировић, др Данило Вуковић, др Светислав Костић, , др Мирјана Дреновак Ивановић,
Уредник веб сајта/ др Борис Беговић. Секретари / др Никола Илић и др Новак Вујичић. Технички секретари/ Ксенија Џипковић и Вукашин Станојловић