Анaли 1995 | Вол 43 | 1-2
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Владимир В. Водинелић (заменик главног уредника), др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић, мр Војислав Станимировић и мр Силвија Пановић-Ђурић (секретар Уређивачког одбора).