Анaли 1988 | Вол 36 | 6
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Ратко Марковић (заменик главног уредника), др Љубиша Лазаревић, др Предраг Шулејић, др Обрад Станојевић, др Војин Димитријевић, др Стеван Врачар, др Радослав Стојановић, др Дејан Поповић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Гашо Кнежевић (секретар Уређивачког одбора) и Војислав Станимировић.