Анaли 1966 | Вол 14 | 3-4
Уређивачки одбор /

др Војислав Бакић (главни уредник)

Чланови /

др Смиља Аврамов, др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Владимир Јовановић, др Љубица Кандић, др Драгољуб Кавран (секретар Уређивачког одбора).