Анaли 1982 | Вол 30 | 3-4 ✲
Назад
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Зоран Видаковић (заменик главног уредника), др Владимир Јовановић, др Јелена Даниловић, др Верољуб Рајовић, др Стеван Врачар, др Владимир Милић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић (секретар Уређивачког одбора) и др Стеван Лилић. 

Погледајте и друге радове аутора из овог броја /