Анaли 1996 | Вол 44 | 1
Уређивачки одбор /

др Дејан Поповић [в. д. главног и одговорног уредника]

 
Чланови /
др Предраг Шулејић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић, др Љиљана Радуловић, др Милан Пауновић, мр Војислав Станимировић и мр Силвија Пановић-Ђурић (секретар Уређивачког одбора).