Анали 1966 | Вол 14 | 2
Уређивачки одбор /

др Милан Бартош [главни и одговорни уредник]

Чланови /

др Мехмед Беговић, др Борислав Т. Благојевић (заменик главног уредника), др Стеван Врачар, др Драгаш Ђ. Денковић, др Милан Деспотовић, др Драгољуб Димитријевић, др Драгослав Јанковић, др Љубица Кандић, др Иван Максимовић, др Слободан К. Перовић, Милорад В. Симић, др Војислав Симовић и др Владан С. Станковић.