Анали 2012 | Вол 60 | 3 – ЕНГ
Уређивачки одбор /

др Сима Аврамовић и Алан Вотсон (главни и одговорни уредници), гостујући уредници Christoph Van der Elst, Rainer Kulms

Чланови /

др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Танасије Маринковић; секретари др Владан Петров, др Марија Караникић Мирић.