Анaли 1982 | Вол 30 | 1-2
Уређивачки одбор /

др Војислав Симовић [главни и одговорни уредник]

 
Чланови /
др Југослав Станковић (заменик главног уредника), др Љубица Кандић, др Радомир Ђуровић, др Александар Вацић, др Љубиша Лазаревић, др Миленко Крећа (секретар Уређивачког одбора) и др Стеван Лилић.