Анaли 1981 | Вол 29 | 1-2
Уређивачки одбор /

др Војислав Симовић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Југослав Станковић (заменик главног уредника), др Љубица Кандић, др Радомир Ђуровић, др Александар Вацић, др Љубиша Лазаревић, др Миленко Крећа (секретар Уређивачког одбора) и др Стеван Лилић.