Анaли 1978 | Вол 26 | 3-5
Уређивачки одбор /

др Војислав Симовић [главни и одговорни уредник]

 
Чланови /
др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Мирослав Ђорђевић, др Радомир Ђуровић, др Миленко Крећа (секретар Уређивачког одбора), мр Мирољуб Лабус, др Марко Младеновић, др Слободан Перовић, др Југослав Станковић (заменик главног уредника), др Обрад Станојевић.