Anali 2022 | Vol 70 | Poseban broj *
Nazad

REČ UREDNIKA /

Ove godine se navršava 125 godina od rođenja i 40 godina od smrti profesora Mihaila Konstantinovića, jednog od osnivača i prvog urednika časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. Ujedno, ovo je sedamdeseta godina redovnog izlaženja Anala. Tim povodom objavljujemo poseban broj časopisa posvećen Mihailu Konstantinoviću – pravniku, kodifikatoru, političaru, univerzitetskom profesoru, osnivaču Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu, civilisti čija je pravna misao i danas važna za razumevanje mnogih ustanova građanskog prava. Broj i raznovrsnost članaka koji slede svedoče o značaju intelektualne zaostavštine Mihaila Konstantinovića za našu savremenu pravnu kulturu.

Redakcija /

Prof.dr. Marija Karanikic Miricdr Marija Karanikić Mirić [glavni i odgovorni urednik]

 

Članovi /
dr Dušan Popović, dr Bojan Milisavljević, dr Vojislav Stanimirović, dr Ljubinka Kovačević, dr Danilo Vuković, dr Vanja Bajović, dr Svetislav Kostić
Urednik veb sajta/ dr Boris Begović
Sekretari / dr Nikola Ilić i Novak Vujičić
Tehnički sekretar/ Milena Mitrović