Anali 1995 | Vol 43 | 6
Uređivački odbor /

dr Obren Stanković [glavni i odgovorni urednik]

Članovi /
dr Predrag Šulejić, dr Dejan Popović, dr Sima Avramović, dr Dragoljub Popović, dr Borivoje Šunderić, dr Mirjana Todorović, dr Đorđe Ignjatović, dr Ljiljana Radulović, dr Milan Paunović, mr Vojislav Stanimirović i mr Silvija Panović-Đurić (sekretar Uređivačkog odbora).