Anali 1985 | Vol 33 | 1
Uređivački odbor /

dr Obren Stanković [glavni i odgovorni urednik]

Članovi /
dr Zoran Vidaković (zamenik glavnog urednika), dr Vladimir Jovanović, dr Jelena Danilović, dr Mihajlo Aćimović, dr Veroljub Rajović, dr Stevan Vračar, dr Vladimir Milić, dr Milenko Kreća, dr Dejan Popović, dr Stevan Lilić i mr Dragor Hiber (sekretar Uređivačkog odbora).