Анaли 1985 | Вол 33 | 3-4
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Зоран Видаковић (заменик главног уредника), др Владимир Јовановић, др Љубиша Лазаревић, др Стеван Врачар, др Обрад Станојевић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић, др Стеван Лилић и мр Драгор Хибер (секретар Уређивачког одбора).