Анaли 1985 | Вол 33 | 1
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Зоран Видаковић (заменик главног уредника), др Владимир Јовановић, др Јелена Даниловић, др Михајло Аћимовић, др Верољуб Рајовић, др Стеван Врачар, др Владимир Милић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић, др Стеван Лилић и мр Драгор Хибер (секретар Уређивачког одбора).