Anali 1953 | Vol 1 | 3-4
Uređivački odbor /

dr Mihailo Konstantinović [glavni i odgovorni urednik]

Članovi /
dr Jovan Lovčević, dr Miloš Radojković, dr Radomir D. Lukić, dr Andrija Gams, dr Dragoslav Janković, Nikola Srzentić, Dragoslav Avramović.