Anali 2024 | Vol 72 | 1
Redakcija /

Prof.dr. Marija Karanikic Miricdr Marija Karanikić Mirić [glavni i odgovorni urednik]

 

Članovi /
dr Dušan Popović, dr Bojan Milisavljević, dr Vojislav Stanimirović, dr Mirjana Drenovak Ivanović, dr Danilo Vuković, dr Svetislav Kostić
Urednik veb sajta/ dr Boris Begović
Sekretari / dr Nikola Ilić i dr Novak Vujičić
Tehnički sekretari/ Ksenija Džipković i Vukašin Stanojlović