Анaли 1967 | Вол 15 | 4
Уређивачки одбор /

др Војислав Бакић [главни и одговорни уредник]

Чланови /

др Смиља Аврамов, др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Владимир Јовановић, др Љубица Кандић, др Драгољуб Кавран (секретар Уређивачког одбора).