Кључне речи: Римско право. – Грађански законик Аустрије (ABGB). – Грађански законик за Књажевство Српско (СГЗ). – Личне службености. – Право употребе (usus).