Arhiv 1914 | Kolo 1 | Knjiga 16
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE XVI (SBESKE 1—6) 
Građansko pravo i postupak
Jedno pitanje iz Naslednog Prava (objašnjenje §§ 414 i 415. Građanskog Zakonika), od Dr. L. Markovića27
Ponovljenje parnice, od Dr. D. Aranđelovića11
Ugovor o osiguranju, od Miloša M. Stanojevića81, 185, 257, 374, 443
Pribavljanje i gubljenje stvarnih službenosti u opšte, od Vlad. Nedeljkovića277
(Protivpismeno (contre lettre), od Dr. Đor. Pavlovića321
Administrativno pravo
Penzija udovice i dece umrlih činovnika, od Dr. M. Todorovića104
Državno pravo
Crna Gora (iz istorije Državnog Prava), od B. Jugovića120
Krivično pravo i postupak
O saučešću kod posebnih (specijalnih) krivičnih dela (delicta propria), od Dr. M. Miljkovića337, 414
Dom za maloletnike, od Dr. Čed. Mitrovića289
O dvojakom tumačenju odredbe § 331. zakonika o postupku vojnih sudova u krivičnim delima, od Drag. J. Antule298
O mladim prestupnicima (Juvenile offenders) u engleskom zakonodavstvu, od Dr. Đorđa V. Todorovića40
Otpust bez kazne, od Dr. Dušana M. Subotića401
Crkveno pravo
Pravilo: „Nullum crimen, nulla poena, sine lege“ u crkvenom kaznenom pravu, od Dr. Nikodima Milaša1
Ekonomija i finansija
Ekonomsko-finaisijske studije o ratu, od Dr. Velimira I. Bajkića161
Međunarodno pravo
Zablude pacifazma, od Dr. Milete St. Novakovića173
Rat i međunarodni ugovori, od Dr. Milete St. Novakovića241
Trgovačko pravo
Osnivanje akcionarskog društva (po zakonu od 10. decembra 1896. r. sa izmenama i dopunama od 17. novembra 1898.), od P. M. Moravca127
Strana akcionarska društva, od P. M. Moravca204
Osnivanje akcionarekih društava u Srbiji, od Dr. Velimira Bajkića365
Izjednačenje meničnog prava, od Spasoja Radojičića356, 433
Parlamentarna hronika
Redovni saziv za 1910 g., od Slobodana Jovanovića52
Sudska hronika
O prečem pravu naplate, od Mih. L. S.59, 154
Presude izbranih sudova punovažno obvezuju deobničare, a prema trećim licima nemaju nikakve važnosti, od Sr. Đ. Tripkovića61
Nije samovlašće iz § 195., već krađa iz § 221. kriv. zakona, od Brinislava Đeloševića149
Za nastanjivanje vojske po privatnim zgradama ne daje se naknada, od D. N. S.220
I po izvršnoj osudnoj ispravi, može se tražiti obezbeđenje, od D. N. S.221
O protokolisanju firme, od Nov. P. Šaulića303, 387
Kad treba krivca, prilikom stavljanja pod sud za delo teške povrede iz § 177. kriv. zak. staviti u pritvor? od P. V.312
Još jedna primedba povodom spora o protokolisanju firme, od Dr. L. Markovića391
Kreditna isprava (obveza) važi samo onda ako poverilac osobenom ispravom dokaže da se je dužnik tom kreditnom ispravom poslužio394
Prodavac, koji je sukcesivno prodao svoje imanje dvama kupcima, od kojih je prvog osigurao kvitom kao prostom ispravom, a drugoga urednom tapijom, koja je po datumu poznija od kvite, učinio je delo prevare iz § 253. t. 1. kriv. zak. kaznimo po § 252. kr. zak. a drugi kupac ako je za prvu prodaju znao, njegov je saučasnik, od Vlad. Nedeljkovića397
Prihodi, koje je muž po §§. 1238 i 1239. građ. zak. iz imovine ženine pobrao i u novac pretvorio davanjem na zajam u svoje ime njegova je svojina, i tražbine, koje potiču iz ovih odnosa pripadaju njemu, odnosno njegovoj ostavštini i njegovim naslednicima, od St. M.464
I posle razvoda braka između supružnika može žensko dete po navršetku sedme, a muško po navršetku četvrte godine, ostati kod matere, ako za to ima važnih razloga (§ 142. Austriskog § 118. našeg građanskog zakonika), od St. M.465
Žena ima pravo na obezbeđenje izdržanja i pre presude sudske o količini toga izdržanja466
O razumevanju čl. 1. zakona o prečišćavanju rokova od 29. oktobra 1913. god., u vezi sa čl. 10. istog zakona468
Administrativna hronika
Rokovi za žalbe i nezadovoljstva izjavljena Državnom Savetu protiv rešenja administrativnih vlasti i Zakon o Produženju Rokova Plaćanja od 1. oktobra 1912 g., od Aleksandra D. Bodi65
Kako Državni Savet primenjuje Uredbe, od Aleksandra D. Bodi224
Ekonomsko-finansijska hronika
Budžet za 1913 godinu, od Dr. Milana M. Stojadinovića74
Ocene i prikazi
Jivoïin Péritch, professeur de droit civil à l' Universite de Belgrade. De la Materialisation des Droits Privés. (Extrait de la Revue Trimestrielle de droit civil. Janvier—Février—Mars, 1913) Librairie de la Société du Recueil Sirey. Paris, 1913 P. 38., od D. Jovanovića79
Jovan Krikner, Industrie und Industriepolitik Serbiens. Hale a. S. 1913. Str. 178, od M. C.152
Zbornik zakona i uredaba. Prečišćeno i sistematski uređeno izdanje. I. knjiga: Ustav, organski zakoni i opšti administrativni zakoni. U Beogradu. Štampano u Državnoj Štampariji Kraljevine Srbije, 1913. XV. + 412. Cena: u mekom povezu 6 — din., u tvrdom povezu 7.50 din., od D. Jovanovića153
Dr. Karl Strupp, Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts. 2. Bände. Preis M.36. Bd. I.: Bis zum Berliner kongress (1878). Mit einer karte. XVIII u. 410. S. gr. 8°. Bd. II.: Vom Berliner kongress bis 1911. Mit einer karte VIII u. 539. S. gr: 8°. I. Ergänzungsheft. A. Politische Dokumente zur Maroko —, Tripolis- und persischen Frage. B. Urkunden nichtpolitischen Inhalts: Schiedsgerichtsverträge VIII. u. 106. S:gr. 8°. Preis M. 3.60. — —, Völkerrechtliche Fälle zum akademischen Gebrauch und selbststndium. S 43. Gotha, 1911., od D. Jovanovića158
Verhandlungen des Zweiten Deutschen Soziologentages. Tübingen, 1913. Verlag J. C. B. Mohg. str. 192, od D. P. Danića315
Mario Marino-Lucda. — Di taluni capi dei progetto prelirainare di Co dice Penale per la Serbia — estratto dalla Corte Penale, rivista di leggi anno XVI no. 158—159. Catania 1913., od Dr. Luja Bakotića471
O položaju stranaca u Francuskoj u projektu zakona o porodičnom dobru koje se ne može uzeti u popis. Žan Rišar senator, advokat u Šalonu na Soni, od Miodraga Lazarevića477
Beleške159, 319, 480
Nove knjige80, 160, 320, 480
Nekrolog: † Aleksandar S. Borisavljević, državni savetnik, honorarni profesor nauke o finansijama na Univerzitetu i t. d., od Nik. Stanarevića237
SARADNICI 
na XVI knjizi Arhiva za pravne i društvene nauke
Antula, Drag. J.,298
Aranđelović, Dr. Drag.,11
Bajkić, Dr. Velimir.,161, 365
Bakotić, Dr. Lujo.,471
Bodi, Aleksandar D.,65, 224
Danić, D. R.,315
Đelošević, Brat. M.,149
Jovanović, Dragoslav,79, 153, 158
Jovanović, Slobodan.,52
Jugović, B.,120
Lazarević, Miodrag L.,477
Marković, Dr. Lazar.,27, 391
Milaš, Dr. Nikodim.,1
Maksimović St.,464, 465
Miljković, Dr. M.,337, 414
Mitrović, Dr. Čed.,289
Moravac, P. M., 127, 204
Nedeljković, Vlad.,277, 397
Novaković, Dr. Mileta St.,137, 241
Pavlović, Dr. Đor.,321
Radojičić, Spasoje,356, 433
Soldatović, D. N.,220, 221
Stanarević, Nikola,237
Stanojević, Miloš M.,81, 185, 257, 374, 443
Stojadinović, Dr. Milan M.,74
Stojadinović, Mih. L.,54, 145
Subotić, Dr. Dušan,401
Todorović, Dr. Đorđe V.,40
Todorović, Dr. M.,104
Tripković, Sr. Đ.,61
Šaulić, Nov. P.,303, 387