Arhiv 1913 | Kolo 1 | Knjiga 15
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE XV (SVESKE 1—6) 
Građansko pravo
Zadružno Pravo po Građanskom Zakoniku Kraljevine Srbije, od Živojina M. Perića7, 104, 177, 245, 285, 333
Tursko nasledno pravo po hanefijskoj školi, od Dr. Ant. Pop-Hristića46
Posmrtno imanje i naslednik, od Mih. P. Jovanovića94, 161, 245
Ekonomija i finansija
Princip odbijanja pasive kod poreza na nasleđe, od Radovana St. Popovića34
Kritika poreza na nasleđe, od Radovana St. Popovića120
Crkveno pravo
Samolični episkopov sud nad sveštenicima, od Dr. Nikodima Milaša1
Krivično pravo i postupak
Još jedno tumačenje §. 325. Kazn. Zak., od Dragoslava B. Jovanovića203
O preinačavanju presuda na štetu optuženoga (reformatio in pejus), od Dr. M. Miljkovića264
O mladim prestupnicima (Juvenile offenders) u engleskom zakonodavstvu, od Dr. Đorđa V. Todorovića311, 422
Dolus eventualni, od Miloša M. Stanojevića386
Međunarodno pravo
Srbija i Dunavska Obalska Komisija, od Dr. Milete St. Novakovića23, 193, 299, 408
Evropski areopag i austro-ugarsko veto, od Vladimira Jovanovića81
Carinski savez i klauzula najvećeg povlašćenja, od Gige Geršića369
Običajno pravo
Pravni običaji u Zatonju, od Mih. Dimitrijevića134, 219
Parlamentarna hronika
Redovni saziv za 1909
Izbor kvalifikovanih poslanika: jedan ili dva količnika, od Slobodana Jovanovića57
Redovni saziv za 1910, od Slobodana Jovanovića317, 437
Sudska hronika
Spor Marićev sa opštinom grada Beograda. II, od Dr. L. Markovića63
Osuda odvojeno živeće žene za bludničenje, bez uticaja je na pravo njenog izdržanja priznato joj rešenjem duhovnog suda, od Mih. L. S.70
Objašnjenje § 471 građ. sud. postupka u slučaju naplate krivičnih troškova iz zemljoradničkih imanja, od Sr. Đ. Tripkovića72
Da se ko može koristiti zastarelošću na osnovu dugogodišnje državine kakvog imanja, potrebno je da se utvrdi pravni osnov, po kome je došao do te državine, od Mih. L. S.141
Kritična ocena ove odluke, od Dr. L. Markovića145
Zakonski naslednici, koji su se odrekli prava nasleđa, ipak su nosioci prava i obaveza pokojnikovih sve do dana odricanja nasleđa, od Sr. Đ. Tripkovića146
Izjava povređenog ili oštećenog pred smrt o učiniocu dela kao nepotpun neposredni dokaz (bliži osnov podozrenja iz t. 3. § 123. kr. post), od M. M. Stanojevića232
Skinuću intabulacije nema mesta bez pristanka kupčeva, i ako je prodaja koja je njome osigurana protivna, tač. 4a § 471 Građ. Sud. Post., od D. P. M.238
Kritična ocena ove odluke, od Dr. L. Markovića242
Ustupitelj odgovara prijemniku i u slučaju prenosa intabulisane tražbine, ako dužnik u vreme prenosa nije bio sopstvenik intabulisanog dobra, od D. P. M.322
Kritična ocena ove odluke, od Dr. L. Markovića325
Iz dosuđene penzije za decu i udovice umrlih činovnika ne može se naplaćivati nellaćeni vanredni ženidbeni ulog, od Mih. L. S.327
Akt traženja da se po § 455 Građ. Sud. Post. zadrži od izvršenja osudno rešenje predaje se sudu i preko pošte na povratni recepis po § 119 ist. postupka, od D. P. M.330
Zakonom utvrđeni uslovi za pravne poslove zaključene sa državom, ne mogu se menjati ni naređenjima drugih organa, ni privatnom voljom, od Dr. L. Markovića441
Upotrebom svoje stvari u obimu svoga prava ne može se steći nikakva službenost na tuđem dobru, od D. P. M.444
Kritičaa ocena ove odluke, od Dr. L. Markovića450
Da li treba odluke sudova i drugih vlasti objavljivati sa punim imenima stranaka (partija)? od Dr. Žarka M. Miladinovića453
Sme li sud da pita glasača za koga je glasao, od Brat. M. Đeloševića457
Administrativna hronika
Zakon o Produženju Rokova plaćanja po Obvezama iz Građanskog, Trgovačkog i Meničnog Zakonika od 1 oktobra 1912 i Pravilnik za Izvršenje toga Zakona od 7 oktobra 1912, od Aleksandra D. Bodi460
Zbor akcionara i deponovanje akcija pred zbor, od M.470
Književni pregled
The Relation of War to the Origin of the State, Bg. Rudolf Holsti. Helsingfors 1913, od Slobodana Jovanovića477
Ocene i prikazi
Dr. Neubecker, Die Grundzüge des russischen Rechts (Berlin 1913), od Drag. C. Janjića74
Dr. Leopold Karl Goetz, Das russische Recht. (Russkaя Pravda) III. Band: Die dritte Redaktion des russischen Rechts (Stuttgart 1912, S. 454, 8°), od Dr. L. Markovića77
Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 27 septembra 1910. Sarajevo, 1912. HSIII i 624 str., od D.482
Sociale Machtverhältnisse, Grundzüge einer allgemeinen Lehre vom positiven Rechte auf soziologischer Grundlage von Dr. Ignatz Kornfeld in Wien, 1911., od Đ. Tasića484
Sitni prilozi
Organizacija Danskih Zemljorad. Zadruga, od Vit. J. Jevtića151
„Daktiloskopija“, od Jove L. Jovića153
Reforma pravničkog obrazovanja u Pruskoj, od D. Jovanovića155
Francuski zakon o istraživanju paterniteta, od Ž. M. P.487
Sa jedne sednice nemačkog društva za sociologiju, od Đ. Tasića488
Beleške79, 158, 160, 244, 491
Nove knjige492
Nekrolog: † Dr. Jozef Unger, od Dr. L. M.331
SARADNICI 
na XV knjizi Arhiva za pravne i društvene nauke
Bodi, Aleksandar D.460
Geršić, G.369
Danić, D. R.482
Dimitrijević, Mih.134, 219.
Đelošević, Brat. M.457
Janjić, Drag. S.74
Jevtić, Vit. J.151
Jovanović, Vladimir81
Jovanović, Dragoslav155, 202, 244, 491.
Jovanović, Mih. P.94, 161, 245.
Jovanović, Slobodan57, 317, 437, 477.
Jović, Jova L.153
Marković, Dr. L.63, 77—80, 145, 158—160, 242, 325, 331, 441, 450
Miladinović, Dr. Žarko453
Milaš, Dr. Nikodim1
Miljković, Dr. M.264
Mitrović, D. P.238, 322, 330, 444.
Moravac, Pavle470
Novaković, Dr. Mileta St.23, 193, 299, 498.
Perić, Živojin M.7, 104, 177, 285, 333, 487.
Popović, Radovan St.34, 120.
Pop-Hristić, Dr. Ant.46
Stanojević, M. M. 232, 386.
Stojadinović, Mih. L.70, 141, 327.
Tasić, Đorđe484, 488.
Todorović, Dr. Đorđe V.311, 422.
Tripković, Sr. Đ.72, 146.