Анали 2012 | Вол 60 | 2
Уређивачки одбор /

др Сима Аврамовић [главни и одговорни уредник]

 
Чланови /

др Миленко Крећа, др Драган М. Митровић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Танасије Маринковић; секретари др Владан Петров, др Марија Караникић Мирић.