Анали 2009 | Вол 57 | 3 – ЕНГ
Уређивачки одбор /

др Сима Аврамовић и Алан Вотсон (главни и одговорни уредници)

Чланови /

др Драган М. Митровић, др Милан Пауновић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Владан Петров; секретари др Марија Караникић, др Танасије Маринковић.