Anali 2009 | Vol 57 | Posebno izdanje
Uređivački odbor /

dr Sima Avramović (glavni i odgovorni urednik), gostujući urednici dr Miodrag A. Jovanović, dr Ivana Krstić

Članovi /

dr Dragan M. Mitrović, dr Milan Paunović, dr Boris Begović, dr Milan Škulić, dr Miroslav Milošević, dr Vladimir Pavić, dr Vladan Petrov; sekretari dr Marija Karanikić Mirić, dr Tanasije Marinković.