Анали 2009 | Вол 57 | Посебан број *
Уређивачки одбор /

др Сима Аврамовић (главни и одговорни уредник), гостујући уредници др Миодраг А. Јовановић, др Ивана Крстић

Чланови /

др Драган М. Митровић, др Милан Пауновић, др Борис Беговић, др Милан Шкулић, др Мирослав Милошевић, др Владимир Павић, др Владан Петров; секретари др Марија Караникић Мирић, др Танасије Маринковић.