Anali 1996 | Vol 44 | 2-3 ✲
Nazad
Uređivački odbor /

dr Dejan Popović [v. d. glavnog i odgovornog urednika]

Članovi /
dr Predrag Šulejić, dr Sima Avramović, dr Dragoljub Popović, dr Borivoje Šunderić, dr Mirjana Todorović, dr Đorđe Ignjatović, dr Ljiljana Radulović, dr Milan Paunović, mr Vojislav Stanimirović i mr Silvija Panović-Đurić (sekretar Uređivačkog odbora).