Анaли 1987 | Вол 35 | 1
Уређивачки одбор /

Др Обрен Станковић (главни и одговорни уредник)

Чланови /
др Ратко Марковић (заменик главног уредника), др Стеван Врачар, др Војин Димитријевић, др Љубиша Лазаревић, др Дејан Поповић, др Обрад Станојевић, др Предраг Шулејић и мр Гашо Кнежевић (секретар Уређивачког одбора).