Анaли 1986 | Вол 34 | 6
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Ратко Марковић (заменик главног уредника), др Стеван Врачар, др Војин Димитријевић, др Љубиша Лазаревић, др Дејан Поповић, др Обрад Станојевић, др Предраг Шулејић и мр Гашо Кнежевић (секретар Уређивачког одбора).