Anali 1983 | Vol 31 | 6
Uređivački odbor /

dr Obren Stanković [glavni i odgovorni urednik]

Članovi /
dr Zoran Vidaković (zamenik glavnog urednika), dr Vladimir Jovanović, dr Jelena Danilović, dr Mihajlo Aćimović, dr Veroljub Rajović, dr Stevan Vračar, dr Vladimir Milić, dr Milenko Kreća, dr Dejan Popović (sekretar Uređivačkog odbora), dr Stevan Lilić i mr Dragor Hiber.