Анaли 1984 | Вол 32 | 1-2
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Зоран Видаковић (заменик главног уредника), др Владимир Јовановић, др Љубиша Лазаревић, др Стеван Врачар, др Обрад Станојевић, др Миленко Крећа, др Дејан Поповић (секретар Уређивачког одбора), др Стеван Лилић и мр Драгор Хибер.