Anali 1981 | Vol 29 | 3-4
Uređivački odbor /

dr Vojislav Simović [glavni i odgovorni urednik]

Članovi /
dr Jugoslav Stanković (zamenik glavnog urednika), dr Ljubica Kandić, dr Radomir Đurović, dr Aleksandar Vacić, dr Ljubiša Lazarević, dr Milenko Kreća (sekretar Uređivačkog odbora) i dr Stevan Lilić.