Arhiv 1911 | Kolo 1 | Knjiga 11
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE XI (CBESKE 1—6)
Državno pravo
Ministarska Odgovornost pod Ustavom od.1869, od Aleksandra D. Bodi64, 215
Administrativno pravo
Reorganizacija sudova, od Miloša M. Stanojevića36, 356
Međunarodno pravo
Druga haška konferencija mira, od Dr. Milete St. Novakovića51, 123
Crkveno pravo
Neizgladljivi karakter sveštenstva u pravoslavnom crkvenom pravu, od Dr. Nikodima Milaša1, 81
Narodna ekonomija i finansija
Carinska Unija između Austro-Ugarske i Srbije, od Živojina M. Perića (s francuskog preveo Aleksandar D. Bodi)25
Marksove teorije o višku vrednosti, od Đorđa Đurića 100, 177, 267, 388
Pregled novije ekonomske i finansijske literature, od Đorđa Đurića232, 309
Građansko pravo
Porodični savet (čl. 100—110 zak. o starateljstvu), od Ninka Perića202
Nekoliko reči o turskom građanskom zakoniku „Medžele-u“, od Dr. A. P. Hristića282
Krivično pravo i postupak
Prilog k tumačenju § 125. kazn. zakona, od Jev. M. Popovića113
Kongres nemačkog međunarodnog društva za krivično pravo, od Živka Topalovića190
Dr. Franz v. Liszt od Dr. Tome Živanovića241
Pojam krivičnog dela u Projektu nemačkog Kaznenog Zakonika, od Dr. Tome Živanovića242
Principi zakonodavnog regulisanja osnovnih problema pozivne tajne, od Dr. Tome Živanovića240
Kriminalni Muzej, od Živka Topalovića292
Projekat Kaznenog Zakonika za Kraljevinu Srbiju, od Dr. F. K. Nojbekera (s nemačkog preveo Drag. S. Janjić)321
Istorija prava
Rad na „toržestvenim zakonima“, od Alekse S. Jovanovića11, 90, 169, 256
O pravnoj terminologiji, od Dr. L. Bakotića161, 264, 353
Sudska hronika
Ugovor se mora ispuniti ma i docnije, ako u času zaključenja nije bila mogućnost izvršenja istog, od Mih, L. Stojadinovića68
Za postojanje kriv. odgovornosti, potrebno je utvrditi: da je optuženi imao nameru da čini kakvo kaznimo delo, od Mih. L. Stojadinovića72
Mišljenje opšte sednice Kasacionog Suda od 3. Januara 1911.74
Jedan slučaj suđenja u kontumaciji (§§ 314. i 318. kriv. sud. post.)137
Ko je testamenat pisao ne mora se označiti, od Mih. L. Stojadinovića147
Zaveštnje važi, i ako je ono nepismenom testatoru pročitano od pisca testamenta a ne kog drugog svedoka, od Mih. L. Stojadinovića152
Udova umrlog činovnika dok je u državnoj službi nema pravo i na penziju iz fonda za decu i udovice umrlih činovnika, od Mih. L. Stojadinovića219
Regrutni spiskovi ne mogu biti predmet falsifikata, od Đorđa T. Popovića224
Odluka opšte sednice Kasac. Suda230
Nesposobnost svedoka iz § 444. građ. zak. ne može povlačiti za sobom ništavost testamenta u celom njegovom prostranstvu, već samo u onoliko u koliko se odnosi na njih ili na njihov najbliži rod, od D. K. Dragutinovića298
Starateljski sudija nadležan je da odobri ili ne odobri udaju devojci, koja ima punih osamnaest godina, a nema odobrenja roditelja ili staratelja, samo ako nije napunila dvadeset prvu godinu, od D. K. Dragutinovića305
Odluka opšte sednice Kasac. Suda307
Srodnički odnos u građan. parnici može se dokazivati i svedocima, a ne samo izvodima iz protokola knjiga crkvenih, od Mih. L. Stojadinovića411
Za ocenu dokaza kod istupnih dela, kad se ova za se ili uz druga dela kod suda sude, važe odredbe kriv. sudskog postupka a ne polic. uredba, od Mih. L. Stojadinovića413
Ocene i prikazi
Die Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen und den schweizerischen Vorentwurf, von Dr. X. Gretener, Professor in Breslau. Leipzig 1910., od Živka Topalovića75
Ispitivanja o smrtnoj kazni od A. F. Kistjakovskog. S ruskog preveo P. K. Mijailović. Beograd. Knjižar izdavač Geca Kon. 1910. Str. VI + 294. Cena 3 din., od Milana M. Stojadinovića156
Kazneni Zakonik i Krivični Sudski Postupak Kraljevine Srbije, protumačeni odlukama opšte sednice Kasacionog Suda. Sredio Gojko Niketić. Sa predgovorom Dr. Duš. Subotića, sekret. Minist. Pravde. Beograd. Knjižar izdavač Geca Kon. Str. XXXI + 397 + CXVI., od D. V. Jov.317
Laband, Dr. Paul, Deutsches Reichsstaatsrecht. [Das Oeffentliche Recht der Gegenwart, Bd. I]. 5. Auflage, Tübingen, Verlag Mohr 1909, str. VIII + 464., od Aleksandra D. Bodi415
Beleške
Dr. Anton Palme, Die russische Verfassung, od Aleksandra D. Bodi78
Zbirke za pravničku očiglednu nastavu, od D. B. Jov.79
Na razmišljanje našim čitaocima79
Dr. L. Spiegel, Die Verwaltungsrechtswissenschaft, od Aleksandra D. Bodi237
Dr. F. Meili, Lehrbuch des internationalen Strafrechts und Strafprozessrechts, od Aleksandra D. Bodi237
Engen Philipovich, Die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert. Sechs Vorträge, od Aleksandra D. Bodi238
Dr. G. Schmoller, Prof., Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. I Teil, od Aleksandra D. Bodi238
Dr. Lazar Marković, Hipotekarno Pravo, od D. B. Jov.238
La Serbie à, l'Exposition Universelle de 1911 à Turin, od D. B. Jov.239
Međunarodno udruženje za pravnu i privrednu filozofiju, od D. B. Jov.319
Stanovništvo bugarskih varoši, od D. B. Jov.319
Festschrift zur Jahrhundertfeier des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, od Dr. D. Ap.418
Pedesetogodišnjica českog „Pravnika“, od Josifa Kasapovića418
Nove knjige240, 319
Ispravke80
SARADNICI
na XI knjizi Arhiva za pravne i društvene nauke
Aranđelović, Dr. D.418
Bakotić, Dr. L.161, 264, 353.
Bodi, Aleksandar D.25, 64, 78, 215, 237, 238, 415.
Dragutinović, D. K.298, 305.
Đurić, Đorđe100, 177, 232, 267, 309, 388.
Živanović, Dr. Toma241, 242, 246.
Janjić, Drag. S.321
Jovanović, Aleksa S.11, 90, 169, 256.
Jovanović, Drag. B.79, 238, 239, 317, 319.
Kasanović, Josif418
Milaš, Dr. Nikodim1, 81.
Novaković, Mileta St.51, 123.
Perić, Živojin M.25
Perić, Ninko202
Popović, Đorđe T.224
Popović, Jev. M.113
Stanojević, Miloš M.36, 356.
Stojadinović, Milan M.156
Stojadinović, Mih. L.68, 72, 147, 152, 219, 411, 413.
Topalović, Živko75, 190, 292.
Hristić, Dr. A. P.282