Anali 2017 | Vol 65 | 4 – ENG
Uređivački odbor /

dr Mirko Vasiljević i Alan Votson (glavni i odgovorni urednici)

Članovi /
dr Marija Draškić, dr Gordana Ilić-Popov, dr Jasminka Hasanbegović, dr Milan Škulić, dr Žika Bujuklić, dr Vladan Petrov, dr Bojan Milisavljević; sekretari dr Jelena Lepetić, dr Miloš Stanković.