Anali 2013 | Vol 61 | 2
Uređivački odbor /

dr Miroljub Labus [glavni i odgovorni urednik]

 
Članovi /

dr Milenko Kreća, dr Dragan M. Mitrović, dr Boris Begović, dr Milan Škulić, dr Miroslav Milošević, dr Vladimir Pavić, dr Vladan Petrov; sekretari Bojan Spaić, Uroš Živković.