Uredništvo časopisa

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK /

REDAKCIJA /

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR /

UREDNIK VEB SAJTA /

SEKRETARI /

TEHNIČKI SEKRETARI /

  • Ksenija Džipković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija
  • Vukašin Stanojlović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija