Uredništvo časopisa

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK /

REDAKCIJA /

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR /

UREDNIK VEB SAJTA /

SEKRETARI /

TEHNIČKI SEKRETAR /

  • Milena Mitrović, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Republika Srbija