Кључне речи: Домаће императивне норме и преузете установе страног права