O časopisu

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu baštine tradiciju vodećeg naučnog časopisa za pravne i društvene nauke duže od jednog veka. Kao naslednik časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji izlazi od 1906. godine, Anali su prvi put objavljeni 1953. godine.

  • 1953. godina – Objavljen je prvi broj časopisa. Između ostalih, u prvom broju svoje radove su objavili ugledni profesori beogradskog univerziteta – dr Milan Bartoš, dr Borislav Blagojević, dr Andrija Gams, dr Dragomir Stojčević i akademik Mehmed Begović.
  • 2006. godina – Formiran je poseban broj časopisa na engleskom jeziku. Između ostalih, u prvom međunarodnom izdanju časopisa rad je objavio prof. dr Alan Votson.
  • 2015. godina – Časopis se objavljuje u elektronskom formatu i dostupan je na internetu.
  • 2020. godina – Izvršena je digitalizacija starih brojeva časopisa i formirana nova internet stranica anali.rs na kojoj su dostupni svi brojevi časopisa od 1953. godine do danas.