Анaли 1994 | Вол 42 | 1-2 ✲
Назад
Уређивачки одбор /

др Обрен Станковић [главни и одговорни уредник]

Чланови /
др Владимир Водинелић (заменик главног уредника), др Стеван Врачар, др Предраг Шулејић, др Дејан Поповић, др Сима Аврамовић, др Драгољуб Поповић, др Боривоје Шундерић, др Мирјана Тодоровић, др Ђорђе Игњатовић (секретар Уређивачког одбора), др Љиљана Радуловић, мр Милан Пауновић и Војислав Станимировић.