IZDAVAČ /

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

O ČASOPISU /

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565) kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. U njemu se objavljuju naučni članci, kritičke analize, komentari sudskih odluka, prilozi iz međunarodnog naučnog života i prikazi knjiga. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (eISSN: 2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Radovi objavljeni u časopisu podležu anonimnoj recenziji dvoje recenzenata.

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu su u režimu otvorenog pristupa ↓

ČASOPIS /

PRVA GODINA / 1953
PERIODIČNOST / časopis izlazi kvartalno

  • mart /br. 1/
  • jun /br. 2/
  • septembar /br. 3/
  • decembar /br. 4/

JEZIK / srpski i engleski

U prva tri broja u kalendarskoj godini objavljuju se tekstovi na srpskom i engleskom jeziku. Četvrti broj se objavljuje isključivo na engleskom jeziku.

Časopis izlazi u štampanom i elektronskom obliku. Štampani primerak časopisa se naplaćuje. Godišnja pretplata iznosi 3 800 dinara, odnosno 40 €.
Budite sa nama u kontaktu putem mreža /

| |

AUTORSKA PRAVA /

Časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu se izdaje u režimu otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Tekstovi objavljeni počev od 2017. godine se mogu koristiti pod uslovima licence Creative Commons Attribution 4.0 International License. Vidi > Etički kodeks.
Za korišćenje tekstova objavljenih u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu pre 2017. godine potrebno je tražiti saglasnost autora, osim u slučajevima kada je slobodno korišćenje dozvoljeno po osnovu zakonskih ograničenja autorskog prava.

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR /

Brian Leiter (University of Chicago Law School, USA), Ralf Michaels (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Stefan Vogenauer (European and Comparative Legal History, Frankfurt, Germany), Herbert Hovenkamp (University of Pennsylvania, USA), Eleanor Fox (New York University School of Law, USA), Yariv Brauner (University of Florida, USA), John Cerone (Tufts University, USA), Silvio Ferrari (University of Milan, Italy), Kenneth Einar Himma (University of Washington, USA), Christa Jessel Holst (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Thomas Koenig (Northeastern University, USA), Peter Koller (University of Graz, Austria), Janez Kranjc (University of Ljubljana, Slovenia), Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and Int. Private Law, Hamburg, Germany), Ingeborg Maus (Goethe University Frankfurt, Germany), Thomas Mertens (Radboud University, Netherlands), Slobodan Milačić (University of Bordeaux, France), Paul du Plessis (The University of Edinburgh, Scotland), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenia), Željko Šević (Sohar University, Oman)

Kompletnu redakciju možete da vidite na zasebnoj stranici.