ИЗДАВАЧ /

Правни факултет Универзитета у Београду

О ЧАСОПИСУ /

Факултетски научни часопис Анали Правног факултета у Београду излази од 1953. године (ISSN: 0003-2565) као потомак часописа Архив за правне и друштвене науке који је излазио од 1906. године. У њему се објављују научни чланци, критичке анализе, коментари судских одлука, прилози из међународног научног живота и прикази књига. Прво засебно електронско издање Анала (eISSN: 2406-2693) објављено је 2015. године.

Радови објављени у часопису подлежу анонимној рецензији двоје рецензената.

Анали Правног факултета у Београду су у режиму отвореног приступа ↓

РЕДАКЦИЈА /

ГЛАВНИ УРЕДНИК /

Др Марија Караникић Мирић 

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА РЕДАКЦИЈЕ /

Др Борис Беговић  /заменик главног уредника/, др Зоран Томић, др Небојша Јовановић, др Бојан Милисављевић, др Војислав Станимировић и  др Данило Вуковић.

СЕКРЕТАРИ /

Никола Илић и Новак Вујичић.

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР /

Милена Митровић

Комплетну редакцију можете да видите на засебној страници.

ЧАСОПИС /

ПРВА ГОДИНА / 1953
ПЕРИОДИЧНОСТ / часопис излази квартално

  • март /бр. 1/
  • јун /бр. 2/
  • септембар /бр. 3/
  • децембар /бр. 4/

ЈЕЗИК / српски и енглески

У прва три броја у календарској години објављују се текстови на српском и енглеском језику. Четврти број се објављује искључиво на енглеском језику.

Часопис излази у штампаном и електронском облику. Штампани примерак часописа се наплаћује. Годишња претплата износи 3 800 динара, односно 40 €.
Будите са нама у контакту путем мрежа /

| |
Овде можете пронаћи свеске Анала, почевши од 1953. године.

Тематски и други посебни бројеви означени су звездицом [✲]

АУТОРСКА ПРАВА /

Часопис Анали Правног факултета у Београду се издаје у режиму отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима бесплатно. Текстови објављени почев од 2017. године се могу користити под условима лиценце Creative Commons Attribution 4.0 International License. Види > Етички кодекс.
За коришћење текстова објављених у часопису Анали Правног факултета у Београду пре 2017. године потребно је тражити сагласност аутора, осим у случајевима када је слободно коришћење дозвољено по основу законских ограничења ауторског права.

ЧЛАНОВИ САВЕТОДАВНОГ ОДБОРА РЕДАКЦИЈЕ /

Brian Leiter (University of Chicago Law School, USA),  Yariv Brauner (University of Florida, USA), John Cerone (Tufts University, USA), Silvio Ferrari (University of Milan, Italy), Kenneth Einar Himma (University  of  Washington,  USA),  Christa Jessel Holst (Max  Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Thomas Koenig (Northeastern University, USA),   Peter Koller (University of Graz, Austria), Janez Kranjc (University of Ljubljana, Slovenia),  Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Dzhenevra Igorevna Lukovskaya (St Petersburg State University, Russian Federation), Ingeborg Maus (Goethe University Frankfurt, Germany), Thomas Mertens (Radboud University, Netherlands), Slobodan Milačić (University of Bordeaux, France), Paul du Plessis (The University of Edinburgh, Scotland), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenia), Željko Šević (Sohar University, Oman), Gerhard Thür (Institute for the Study of Ancient Culture, Austria).

Комплетну редакцију можете да видите на засебној страници.