Кључне речи: Директива 2011/77/ЕУ од 27. септембра 2011. о измени Директиве 2006/116/ЕЗ о трајању заштите ауторског права и одређених сродних права