Анали 2016 | Вол 64 | 3 – ЕНГ
Уређивачки одбор /

др Мирко Васиљевић и Алан Вотсон (главни и одговорни уредници)

Чланови /
др Марија Драшкић, др Гордана Илић-Попов, др Јасминка Хасанбеговић, др Милан Шкулић, др Жика Бујуклић, др Владан Петров, др Бојан Милисављевић; секретари др Јелена Лепетић, др Милош Станковић.