Anali 2008 | Vol 56 | 2
Uređivački odbor /

dr Sima Avramović [glavni i odgovorni urednik]

 
Članovi /

dr Dragan M. Mitrović, dr Milan Paunović, dr Boris Begović, dr Milan Škulić, dr Miroslav Milošević, dr Vladimir Pavić, dr Vladan Petrov; sekretari mr Marija Karanikić Mirić, mr Tanasije Marinković.