Анaли 1969 | Вол 17 | 1
Уређивачки одбор /

др Војислав Бакић [главни и одговорни уредник]

Чланови /

др Смиља Аврамов, др Велимир Васић, др Драгаш Денковић, др Драгољуб Димитријевић, др Владимир Јовановић, др Љубица Кандић, др Драгољуб Кавран (секретар Уређивачког одбора).