Кључне речи: Familiaritas. – Amicitia. – Libertas. – Spes. – Континуитет.