Кључне речи: Плагијаризам. – Аутоплагијат. – Дупло објављивање. – Текстуално рециклирање. – Академско напредовање.